Wat is een fotolink

Een Fotolink is een serie elkaar opvolgende foto`s die steeds door een andere Fotograaf zijn gemaakt.

Zeg maar een Fotografische kettingbrief.
Het idee is afkomstig uit FOCUS. 
Wat is het doel van de Fotolink. Het doel is om de Fotograaf te leren kijken naar foto`s van andere fotografen en hier op te reageren. De eigen fotografie wordt zo op een hoger plan gebracht. Op deze manier krijgt men inzicht in de denkwijze van de Fotograaf en hopelijk vormt dit aanleiding tot een goed discussie. 

Hoe werkt de fotolink.Een fotograaf begint met het maken van een foto waarin zijn of haar visie naar voren komt. De Fotograaf geeft de foto door aan een andere Fotograaf. Deze bestudeert de foto aandachtig en reageert daarop met een eigen foto. Deze foto bevat tenminste een thematisch, compositorisch of symbolisch element uit de voorgaande foto. Hoe geven we de foto`s door.De foto`s worden in een gesloten envelop doorgegeven aan de volgende fotograaf, overeenkomstig de ledenlijst. Zodra de fotograaf zijn reactiefoto heeft gemaakt, geeft Hij de voorgaande foto af aan de secretaris.

De doorlooptijd wordt gesteld op 4 weken zodat, gestart met een dubbele ketting in ongeveer 1 jaar de ketting eindigt. Waar moeten de foto`s aan voldoen ? De foto moet zoals gezegd minimaal een element uit de voorgaande foto bevatten. De foto mag zowel in kleur als in zwart-wit gemaakt worden. De foto moet afgedrukt worden op 20 x 30 of daar dichtbij in de buurt, als de opname verhoudingen anders zijn. Er mag op dia of digitaal gewerkt worden, maar het resultaat moet een afdruk zijn. Wat is belangrijk voor de fotolink. Het allerbelangrijkste is dat de visie van de fotograaf naar voren komt. Het onderwerp is niet van belang. Uiteraard wordt wel enige (afdruk)kwaliteit verwacht, maar deze speelt een mindere rol.

Wie is de winnaar ? Niemand, of eigenlijk iedereen. Het gaat om het ontwikkelen en zichtbaar maken van de fotografische denkwijze.