Privacy Policy

Aansprakelijkheid
Alle webpagina’s op deze website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door Fotoclub Helios, hierna te noemen Fc-Helios. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Fc-Helios kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie welke afkomstig is van derdeleveranciers en welke op de site wordt gepubliceerd. Fc-Helios kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn. Alle vertoonde prijzen en tijden zijn onder voorbehoud. Er kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.

Privacy statement
Fc-Helios respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle gegevens die door Fc-Helios worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die u aan Fc-Helios geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Fc-Helios stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van onze diensten.

Verwerking persoonsgegevens
Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het toesturen van informatie over ontwikkelingen binnen Fc-Helios. Bij verzending van een groepsmail wordt gebruik gemaakt van blind copy (BCC.)

Fc-Helios laat geen gebruik toe van persoonsgegevens door derden.
Fc-Helios publiceert activiteiten via de website en social media kanalen over eigen activiteiten en activiteiten die worden aangeboden door derden met als doel om nuttige en relevante informatie te bieden.
Fc-Helios is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op social media kanalen.

Fc-Helios slaat geen IP adressen op van website bezoekers.

Cookies
Fc-Helios.nl maakt géén gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten.

Links
Deze site bevat links naar andere sites die niet tot Fc-Helios behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van die sites. Fc-Helios gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.
Rechten
Niets van deze site mag zonder toestemming van Fc_Helios worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot deze website wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privacy Policy? Stuur een e-mail naar info@fc-helios.nl

Mei 2018