Doelstelling

De fotoclub heeft zicht ten doel gesteld het bevorderen van de vrijetijdsfotografie in de ruimste zin van het woord door het organiseren van:

  • Foto- en dia- / beamer-avonden
  • Instructie avonden
  • Fototochten
  • Lezingen en exposities
  • Uitwisseling met andere clubs