Geschiedenis van Helios

Op een witte winterzondag in het jaar 1955 toen de treurwilgen hun in witte kristallen gevatte twijgen diep over het koude water van de slinge bogen, ontmoeten een vijftal Aaltense amateur fotografen elkaar op de Wehme. Onder hen de heer J. W. de Klerk, de heer W.B. Prinsen en de heer B. Garretsen. Deze ontmoeting van gelijk gestemde zielen was het begin van 50 jaar amateurfotografie in Aalten en tevens het begin van fotoclub “HELIOS”. Het contact tussen, door het spel van het licht en donker gegrepen hobbyisten, heeft sedert de oprichtingsvergadering in juni 1955 centraal gestaan. De eerste bijeenkomsten waren in hoofdzaak gericht op het leren ontwikkelen en vergroten. Met behulp van primitieve zelfgebouwde apparatuur, waarin de negatieven dreigden te smelten van de hitte en met ossengal en talkpoeder geprepareerde spiegels voor het glanzen, werden de eerste stappen op het pad der fotografie gezet. Hotel “de Kroon” stelde een doka beschikbaar en heel wat Aaltense kiekjes zijn in die ruimte ontwikkeld. Na een aantal jaren steeg het peil der fotografie en de behoefte om het werk te tonen aan anderen leidde tot de eerste tentoonstelling in de garage van hotel “de Kroon”, waar alles kon en mocht, zelfs muren uitbreken om een betere toegang te krijgen. Vele tentoonstellingen volgden. Er werden contacten gelegd met clubs uit de regio, men ging bij elkaar op bezoek, bekeek en bekritiseerde elkaars foto’s. Helios ontving prominente  Nederlandse fotografen, die met hun verhaal en hun beelden, de leden op weg hielpen naar betere foto’s. Er was een tijd dat leden om een halve liter cognac weddenschappen afsloten, dat ze een 30 x 40 vergroting konden maken of voor een krat bier op de scooter naar Noord Italië reden om 100 kleuren dia`s te maken ……………Nu fotografeert men digitaal en verwerkt de foto’s op de computer en maakt afdrukken met een printer.