WBTR

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) – Fotoclub Helios

Vijf maatregelen

  1. Wettelijke grondslag voor het bestuursmodel
  2. Tegenstrijdig belang
  3. Aansprakelijkheid van bestuurders in geval van faillissement
  4. Rechtelijke vrijheid om een bestuurder te ontslaan
  5. Regeling voor a) ontstentenis of belet, b) uitbrengen meer stemmen t.o.v. andere bestuurders

Hieronder onze invulling betreft de WBTR