Lidmaatschap

Fotoclub “Helios” is opgericht 1 juni 1955 en gevestigd te Aalten.
Sinds juni 2008 is “Helios” een vereniging.
Zij is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen (B.N.A.F.V. ook wel Fotobond genoemd ) te Eindhoven.

Bijeenkomsten worden elke tweede maandag van maand (behalve in juli en augustus) gehouden in Cafe Leuven, Landstraat 9 Aalten, 7121CM Telefoon: 0543 472355

(zie ook de agenda)

Daarnaast zijn er nog de Afdelingen avonden en Subafdeling avonden georganiseerd door onze club of door andere clubs.
De contributie bedraagt € 50,00 per kalenderjaar.
Te voldoen op IBAN rekening:   NL 54 ABNA 0522 8046 59

Opzegging van het lidmaatschap dient vier weken voor het einde van het boekjaar plaats te vinden.