Lidmaatschap

Fotoclub “Helios” is opgericht 1 juni 1955 en gevestigd te Aalten.
Sinds juni 2008 is “Helios” een vereniging.

Bijeenkomsten worden elke tweede maandag van maand (behalve in juli en augustus en op feestdagen) gehouden in Cafe Leuven, Landstraat 9 Aalten, 7121CM Telefoon: 0543 472355

De contributie bedraagt € 50,00 per kalenderjaar.
Te voldoen op IBAN rekening:   NL 54 ABNA 0522 8046 59

Opzegging van het lidmaatschap dient vier weken voor het einde van het boekjaar plaats te vinden.