Het drieluik

Een drieluik is oppervlakkig beschouwd een korte serie van drie beelden. Maar omdat het er slecht drie zijn, steekt het veel nauwer met het naleven van de basiseisen van een serie: de platen moeten een duidelijke samenhang hebben en elkaar versterken, maar mogen absoluut geen doublures zijn of elkaar concurreren. Binnen een drieluik is geen ruimte voor een wat zwakkere, ondersteunende foto, zoals in de serie wel mogelijk is.
Alle drie platen moeten een gelijkaardige kracht hebben.