De serie

Een serie is een reeks foto’s die over één onderwerp gaat en daar een samenhangend overzicht van geeft. Bijvoorbeeld Roze Zaterdag, of de papierfabriek in Lutjebroek.
Je probeert de kijker te informeren over het hele onderwerp, of over één aspect daarvan.
De serie moet duidelijk afgerond zijn en er dient een opbouw in te zitten.
Een serie kan een foto bevatten die zijn bestaansrecht ontleend aan het geheel, terwijl hij als losse plaat misschien minder sterk is.
De omvang van een serie kan variëren  van vijf tot tien beelden, en misschien nog wel meer. De kunst is om zo te selecteren dat er geen doublures optreden, en dat de beelden elkaar versterken en niet beconcurreren.

Een serie is vele malen eenvoudiger te maken dan een portfolio.